Vzdialený servis

Táto služba je založená na vzdialenom pripojení nášho technika k počítaču zákazníka prostredníctvom internetu.

Ako to funguje:
Pripojenie zabezpečuje jednoduchá aplikácia. Stiahnite si ju do počítača (kliknutím na zelené tlačidlo nižšie).

Aplikáciu si môžte stiahnuť TU:

< DOWNLOAD PRE WINDOWS >

  1. Spustite aplikáciu. Podľa jazykovej verzie operačného systému a typu použitého prehliadača ju nájdete v priečinku Prevzaté súbory alebo Downloads, prípadne inde.
  2. Povoľte jej vykonávať zmeny (kliknite ANO).
  3. Vygeneruje sa jednoznačný kód počítača, ktorý pri komunikácii s technikom oznámite. Heslo je predvolené, netreba ho poznať. Aplikáciu nechajte spustenú.