Vzdialený servis

Táto služba je založená na vzdialenom pripojení nášho technika k počítaču zákazníka prostredníctvom internetu.

Ako to funguje:
Pripojenie zabezpečuje jednoduchá aplikácia. Stiahnite si ju do počítača (kliknutím na zelené tlačidlo nižšie).

Aplikáciu si môžte stiahnuť TU:

  DOWNLOAD PRE WINDOWS

Spustená aplikácia ONLINE HELP

  • Spustite aplikáciu. Podľa jazykovej verzie operčného systému ju nájdete v priečinku Prevzaté súbory alebo Downloads.
  • Povoľte jej vykonávať zmeny (kliknite ANO).
  • Vygeneruje sa jednoznačný kód počítača, ktorý pri komunikácii s technikom oznámite. Heslo je predvolené, netreba ho poznať. Aplikáciu nechajte spustenú.