O nás

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti (od roku 1990) v oblasti predaja a servisu výpočtovej techniky a tieto sú prenášané formou profesionality a cieleného zásahu na Vás. Týka sa to zakúpenia, inštalácie, opravy vášho počítača, tlačiarne, siete alebo servera.

Naši pracovníci vďaka skúsenostiam vyriešia ľubovoľný problém s vašou výpočtovou technikou. Nezáleži na značke, výrobcovi, verzii alebo dodávateľovi.

Práce vykonávame v mieste inštalácie výpočtovej techniky, nie je ju potrebné priniesť do prevádzkárne našej spoločnosti.

Na základe našich skúseností Vám budeme vedieť oznámiť predpokladanú cenu zásahu vopred.

Naša spoločnosť preberá do svojej servisnej starostlivosti akúkoľvek výpočtovú techniku, akejkoľvek značky, výrobcu či dodávateľa. Vďaka našim skúsenostiam sa vysporiadame takmer s každým problémom. Je to pre nás výzva!