Servre – predaj a správa

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti vyhotovenia a správy serverovej infraštruktúry vašej spoločnosti. Ponúkame:

  • Správa serverovej infraštruktúry
  • Nepretržitý hárdvérový aj softvérový monitoring
  • Zabezpečenie čo najväčšieho „uptimu“ (aktualizácie serverov prebiehajú v nočných hodinách)
  • Dlhoročné skúsenosti s technológiami Windows Server ako sú Active Directory, Failover Clustering a pod.
  • Šetrenie zdrojov vašej spoločnosti za použitia virtualizácie (nižšie prevádzkové náklady)

Pri návrhu riešenia si uvedomujeme, že server tvorí chrbtovú kosť vašej spoločnosti, preto berieme dostupnosť serverovej infraštruktúry veľmi vážne, havária servera alebo nečakaný downtime znamená nielen zníženú efektivitu zamestnancov, ale aj nemožnosť vykonávania väčšiny činností vašej spoločnosti. Tomuto sa snažíme predísť už pri návrhu riešenia, a aby zákazník väčšinou nevedel že sa niečo „pokazilo“. Ku každému zákazníkovi pristupujeme osobitne, od úvodného plánovania infraštruktúry po jej správu.

Sme jedna z mála spoločností, ktorá dbá aj na licenčnú čistotu vo vašej spoločnosti. Komplexnosť dnešných licenčných podmienok softvéru už dávno neznamená že si niečo zaplatím, a môžem to používať ako sa mi zachce, naša spoločnosť zamestnáva školených zamestnancov ktorí sú odborníkmi na licenčné podmienky. Máme bohaté skúsenosti s realizáciou manažmentu softvérových licencií od auditu využívania a legálnosti licencií či využívaných produktov, až po poskytovanie licencií podľa okamžitej potreby „software as a service“.

Naši špecialisti vedia navrhnúť optimálny model s ohľadom na už zakúpené licencie, súčasné potreby aj predpokladaný vývoj potrieb, či plánovaný vývoj v licenčných možnostiach v budúcnosti. Cieľom je samozrejme chrániť investície, ktoré už boli vynaložené a optimalizovať budúce.

Financovanie riešenia serverovej a sieťovej infraštruktúry je možné zabezpečiť aj formou leasingu.